Hội chợ Achema 2015

19/01/2021

ACHEMA 2015 – Diễn đàn toàn cầu và triển lãm hàng đầu cho ngành công nghiệp Chế biến

15 – 19.6.2015

 

Tại Frankfurt am Main, Đức

 

ACHEMA là:

 

Diễn đàn toàn cầu cho các kĩ nghệ hóa và công nghiệp Chế biến

 

Nơi tụ họp các nền tảng tiến bộ và công nghệ đỉnh cao

 

Nơi những xu hướng hội tụ

 

Nơi bắt đầu cho quyết định đầu tư

 

Mạng lưới quốc tế của các chuyên gia và nhà điều hành doanh nghiệp

Website: www.achema.de

ACHEMA 2012 – Những con số:

 

3.773 nhà triển lãm từ 56 quốc gia

 

166.447 khách tham quan từ 111 quốc gia

 

Bao gồm 30.000 nhà điều hành từ quản lý cấp cao và cấp trung.

XEM THÊM

Zalo