Allpack Indonesia 2013

19/01/2021

TTP sẽ tham dự:
Hội chợ chuyên về Đóng gói Thực phẩm, Thức uống, Thiết bị -Công nghệ Chế biến và Đóng gói Dược phẩm.
Hội chợ diễn ra từ ngày 30/10- 02/11/2013 
Tại trung tâm triển lãm JI Expo Keymayoran - Jakarta- Indonesia 
www.allpack-indonesia.com

 

XEM THÊM

Zalo