Giải pháp phòng độc

Với hiệu lực ngày càng gia tăng của các thành phần hoạt chất dược dụng, việc thực hiện ngăn chặn và bao che trong sản xuất dược phẩm là vấn đề hết sức cần thiết. Các hệ thống thiết kế kín và các giải pháp kín ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

 

Quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, nhà xưởng cần phải được thiết kế phù hợp để tránh lây nhiễm chéo - nhằm bảo vệ sản phẩm, người vận hành và môi trường, đặc biệt đối với các hoạt chất dược dụng cao.

 

Tiến Tuấn cung cấp các giải pháp kín, ngăn chặn và bao che cho dây chuyền thuốc viên, phù hợp tiêu chuẩn cGMP và ISPE.

Zalo