Tổng quan

Một trong những giải pháp cấp liệu kín phổ biến, đầu tư chi phí thấp là hút bằng chân không. Tiến Tuấn thiết kế chế tạo hệ thống hút cốm chân không hoàn toàn tự động, giải phóng sức lao động, hạn chế sinh bụi, rút ngắn thời gian quy trình. 

 

Cốm được cấp vào máy bằng thiết bị hút chân không

 

Khi thực hiện cấp liệu bằng phương án hút chân không: Người vận hành kết nối ống hút với buồng nghiền của máy sửa hạt, nhấn phím cấp liệu trên màn hình.

Zalo