Tổng quan

Xử lý việc trung chuyển nguyên liệu phù hợp góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, đặc biệt đối với lô mẻ lớn và cấp liệu xuyên tầng. Nhu cầu trung chuyển nguyên liệu liên quan đến cung cấp nguyên liệu thô, vận chuyển, niêm phong hoặc lưu trữ sản phẩm một cách an toàn, các loại thùng chứa và hệ thống nâng hạ được sử dụng. Tiến Tuấn đã phát triển một số các giải pháp tối ưu để xử lý các sản phẩm dược phẩm nhạy cảm. Giải pháp được tư vấn và thiết kế riêng cho từng nhu cầu cụ thể phục vụ liên quan đến hệ thống lưu trữ, vận chuyển và cấp liệu trung tâm tạo sự hài hòa và liên kết tối ưu các bước trong quy trình.

 

Trạm cấp liệu trung tâm có thể thực hiện bán tự động hoặc hoàn toàn tự động xuyên tầng để cấp liệu từ thùng chứa IBC đặt trên trạm cấp liệu vào phễu chứa của thiết bị bên dưới. Nguyên liệu được tự động xả hết nhờ thiết bị rung bằng khí nén.

 

Zalo