Tạo hạt cốm

Dây chuyền tạo hạt là thiết bị tối quan trọng trong quy trình sản xuất thuốc viên trong ngành dược. Có nhiều cách phân loại dây chuyền như: dây chuyền gián đoạn (các máy hoạt động độc lập), dây chuyền kín (các máy tích hợp với nhau), dây chuyền dùng dung môi nước (non-Atex), dây chuyền dùng dung môi cháy nổ (Atex), dây chuyền dùng cho thuốc độc/ thuốc chữa ung thư,...

 

Tiến Tuấn cung cấp tất cả các giải pháp cho quá trình tạo hạt thuốc viên từ dây chuyền rời, dây chuyền Atex, cho đến dây chuyền kín làm thuốc ung thư.

 

Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động với phần mềm ghi chép báo cáo lô mẻ một cách kịp thời và khách quan theo tiêu chuẩn 21 CFR part 11.

Zalo