Hội chợ triển lãm thiết bị tại ACHEMA 2006 - Germany

19/01/2021

Ngày 15/5/2006 - 19/5/2006 Tiến Tuấn tham dự hội chợ triển lãm hàng công nghiệp quốc tế ACHEMA 2006 tại Đức. Lãnh vực tham gia triển lãm là ngành Đóng gói - Bào chế Dược phẩm.

Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc cũng như trình độ chế tạo máy móc trong lãnh vực dược phẩm của Tiến Tuấn. Mang công nghệ, trí tuệ cũng như khẳng định khả năng chế tạo máy của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Quý vị quan tâm tới lãnh vực chế tạo máy cũng như hội chợ có thể tham khảo thêm tại website: www.achema.de 

 

      

XEM THÊM

Zalo