Hoạt động nghiên cứu đóng vai trò quan cốt lõi đối với sự phát triển của Tiến Tuấn, ngân sách hàng năm chi cho hoạt động này luôn được duy trì ở mức cao.

Điển hình là phòng R&D hiện đại với đầy đủ các máy móc trang thiết bị. Ví dụ như máy trộn và tạo hạt cao tốc, máy sấy tầng sôi, máy bao phim, máy đóng nang. Các máy được tích hợp với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ phổ quang cận hồng ngoại, công nghệ phun tiếp tuyến, v.v... 

Hoạt động nghiên cứu được thực hiện xuyên suốt từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất. Thành quả của các hoạt động này cho thấy những tác động hữu hình đáng kể như nghiên cứu thành công nhiều loại máy mới, phần mềm Auto-GMP hay gần đây nhất là công nghệ anốt hóa cứng trên vật liệu nhôm.