Tầm nhìn:

Với khát vọng tiên phong, những nỗ lực không ngừng cùng với chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, TIẾN TUẤN phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất máy dược phẩm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và là một trong những doanh nghiệp sản xuất máy dược phẩm có uy tín trên thế giới.


Sứ mạng:

Tiến Tuấn không ngừng đổi mới, hoàn thiện và tạo sự khác biệt nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp dược bằng các giải pháp công nghệ mới và chất lượng sản phẩm ưu việt. Sứ mệnh này được cụ thể hóa thông qua chính sách chất lượng “Tiêu chuẩn Đức – Chế tạo tại Việt Nam” của Công ty


Giá trị cốt lõi:

  • Chất lượng : Tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ, những đột phá sáng tạo trong quản lý kinh doanh,  cung cấp sản phẩm- dịch vụ uy tín, chất lượng vượt trội với giá cả hợp lý, mang lại cho khách hàng những giá trị cao hơn cả mong đợi.
  • Nhân viên: Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, phát huy tối đa năng lực sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thu nhập cao và cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.
  • Khách hàng : tôn trọng lợi ích chính đáng của khách hàng, cam kết và thực hiện cam kết, là nền tảng cho mỗi hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Năng động và đổi mới: thích ứng nhanh với những thay đổi liên tục và những đột phá mới trong nền kinh tế toàn cầu, luôn có những chiến lược ngắn hạn, dài hạn, và điều chỉnh linh hoạt với sự thay đổi của thị trường.
  • Hài hòa lợi ích với các bên:  Đề cao tinh thần hợp tác, đồng hành cùng phát triển, hài hòa lợi ích với các đối tác, lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội.