Tiến Tuấn chuyên cung cấp máy móc thiết bị phục vụ cho ngành dược phẩm.

Danh mục sản phẩm đa dạng gồm các máy đơn lẻ cho đến các dây chuyền tích hợp dùng cho nhà máy bào chế thuốc dạng rắn.