Sau thời gian nhiều năm sử dụng, nếu khách hàng có nhu cầu đại tu hoặc nâng cấp/ cập nhật cho hệ thống cũ, đội ngũ kĩ sư của Tiến Tuấn sẽ triển khai các giải pháp hiệu quả nhất nhằm giúp các máy cũ bắt kịp được các yêu cầu mới thay đổi sau này.

Với thế mạnh luôn cập nhật công nghệ mới, khách hàng có thể hiện đại hóa hệ thống máy hiện có trong nhà máy, xác định các bộ phận lỗi thời và thay thế với thiết kế mới nhất. Do đó, khách hàng có thể tiết kiệm chi phí đầu tư đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng máy.