Dây chuyền Freestanding

Dây chuyền tạo hạt kín lắp free standing là giải pháp sản xuất khép kín, hoàn toàn tự động, phù hợp với quy trình sản xuất chuyên môn hóa cao, giải phóng sức lao động, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát độ ẩm, độ phơi nhiểm.

TTP thiết kế dây chuyền gồm 4 cụm máy thực hiện 5 chức năng. Cụ thể, cốm sau khi được trộn và tạo hạt đi qua cụm xát hạt ướt online vào máy Sấy Tầng sôi để sấy khô đến độ ẩm cần thiết. Sau đó, hạt được chuyển qua cụm xát hạt khô gắn trên thiết bị nâng hạ trước khi rơi vào thùng chứa. Tùy đặc tính sản phẩm sẽ cần thêm công đoạn trộn hoàn tất thực hiện trên thiết bị trộn bột khô bằng IBC.

Các máy chính trong dây chuyền gồm:
1.    Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc, model HMG
2.    Máy sấy & tạo hạt tầng sôi, model FBDG
3.    Thiết bị nâng hạ có gắn cụm Nghiền búa hoặc cụm Xát hạt on line, model TLT
4.    Thiết bị trộn bột khô bằng IBC, model TLB hoặc máy trộn bột khô dạng Pyramid, model P