CỤC THUẾ TP HCM THAM QUAN & TRAO TẶNG GIẤY KHEN CHO TIẾN TUẤN

Ngày 14/10/2020, Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Tp HCM đã đến trao Giấy khen , quà & thăm quan Công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn.


Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Tp HCM trao Giấy khen cho Tổng Giám đốc Công ty


 
 Đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Tp HCM thăm quan Xưởng chế tạo thiết bị  của Công ty.

Giấy khen của Cục Thuế Tp HCM.

Các tin mới hơn